فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
اشکستان آبیز
 

آیا سرما به هلوهای آبیز هم آسیب رسانده


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۲ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


خاطراتی از آبیز

     می خواهم کمی شمارابه گذشته ببرم بزرگتر ها شایدمطالبی راکه می خواهم بیان کنم  بخاطر داشته باشند اما خیلی ها بویژه کوچکترها چون در اون دروان نبودن براشون تازگی خواهد داشت پس سوار بر مرکب زمان شده تا در گذشته های نه چندان دور آبیز سیر وسفری داشته باشیم . اون قدیم ها آدمایی بودن که خیلی صاف وساده در کنار هم زندگی می کردن یعنی هیچوقت بغض وکینه از کسی در دلشان راه نمی دادن .اونا به بزرگتر ها احترام می گذاشتند واز مدیران وروسای وقت حساب می برند برای سادات وآخوندها احترام زیادی قائل می شدند چرا که اونا هم متقابلاً در خدمت مردم بودند یعنی مراسمات شادی وعزایشان رابه نحو احسن برگزار می نمودند اگر مواد غذایی وخوراکی داشتند قدری ازان را به دیگران هدیه می دادند . صفا وصمیمیت به قدری بود که اگر سفره شان را پهن می کردند واتفاقاً نان درون آن نبود فوراًبه خانه همسایشان رفته واگر حتی همسایه نبود مقداری نان درسفره شان می گذاشتند وقسمتی را برمی داشتندهیچ وقت هم کسی به کسی اعتراضی نمی کرد اگر برای همسایه اتفاقی می افتاد که نمی توانست محصولات کشاورزی اش را جمع آوری کند همسایه این کار را انجام می داد حتی قبل از اینکه محصول خودش را جمع آوری کند به سراغ محصولات همسایه اش که دچار مشکل بود می رفت عامه مردم از ایمان بالایی بر خوردار بودند اونا از خدا همان قدر می خواستند که غذایی برای زنده ماندن وپوشاکی برای پوشش بدن ورواندازی برای زمستان داشته باشند خدا هم بواسطه این صفا وصمیمیت آنها را دوست می داشت واگر درخت میوه ای داشته ویا زمین زراعتی ، آنقدر محصول به آنها می داد که گاهی به شکرانه آن گاو وگوسفند قربانی می کردند مراسمات عزاداری ایام محرم را بقدری مهم می دانستند که گاهی شور حسینی بیهوششان می کرد .ساختن عمارتهای زیبا وتجملات زندگی برایشان معنی ومفهومی نداشت وقتی برای اولین بار دوچرخه ای وارد آبیز شد همه آنرا به نام اسب آهنی نامیدند .اون زمانها چراغهای نفتی نبود بلکه چراغهای پی سوز ی بود ودیگدانهایی که خانه ها را با زبانه های آتش روشن وبا حرارتشان گرم نگه داشته وبه وسیله آن پخت وپز وآشپزی انجام می داده اند . اتاق خوابها به سبک امروزی نبود وهمه افراد خانه زیر یک سقف می خوابیدند . تابستانها برای فرار از گرما وخوابیدن به پشت بام رفته وزمستانها به زیرکرسی پناه می بردند . اما با همه این اوصاف هرگز بیمار نمی شدند چرا که اعصاب راحتی داشتند وهرگز غصه فردا چه کنم را نمی خوردند چون ایمان قوی داشتند ومی گفتند خدا روزی رسانه........(ادامه دارد)


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۷ قبل از ظهر موضوع | لینک ثابت


قسم نامه

 

سـلام از مـن مسكيـن بـه مـردم بيدار                

                                                                  بهر كه خدمـت ديـن كرد از صغار و كبار

قسم به ارض و سماء و قسم به ليل و نهار            

                                                                 قسم به كرسي و لوح و قسم به جنّت و نار

قسم بـه عالم و آدم قسم بـه جـنّ و بشر       

                                                               قسم به آن شب تار و قسم به صبـح ظفر

قسم بـه سيـل خـروشــان مـردم بيدار                

                                                                قسم بـه تـرس و هـراس گـروه استكبار

قسم بـه نعـره اللــه اكبـــر زن و مرد                  

                                                               كه كـاخ ظلـم و ستـم را به لـرزه درآورد

قسم بـه مشـت گره كرده صغيـر و كبير        

                                                               به جان مردم پاك و شـريف و خوب و دلير

قسم به فجـر و رهـايي ز جــور اهريمن        

                                                             به آن دمي كه رهـا گشـت كشـور و ميهن

بخـون پـاك شهيــدان انقــلاب قسم                  

                                                              بـروح  پاك تمامـي زشيـخ و شـاب قسم

به آه و سـوز دل مــادر جــوان مـرده

                                                           بـه كودكـي كه شــد از  داغ بـاب پژمرده

به اشك چشم يتيـم صغير خستـه جگر

                                                            بـه هـر كه  جـان بـه قضـا داد  در ره داور

قسم بـه بهمـن و روز نشــاط و آزادي

                                                          قسم  به هر كه  از اين انقـلاب شــد راضي

 

قسم بحكم شريعت قسم به اصل طريقت

                                                           قسم به چشم بصيرت قسـم به ديده عبرت

كه هر كه هسـت از ايـن انقلاب ناراضي

                                                          خدا  گواسـت نـدانـد كـه چيسـت آزادي

قسم بجان تـو عبدالحسـن كه در دنيا  

                                                           مـن از  طـريــق خمينـي بـرون نيارم پا

 

1382خورشيدي

************

********

سراینده :مرحوم استاد غلامحسن عبداله زاده


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۳۴ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


مراسم دعای کمیل مسجد آبیز

مراسم معنوی دعای کمیل فرداشب


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۴۶ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


عرض تبریک

مهدی بیاکه خانه ایمان خراب شد 

 

عالم اسیر مرد وزن بد حجاب شد

 

مردان لباس زن به تن و زن لباس مرد 

 

گویند این مد است که در این دوره باب شد 

 


وان کولباس خویش رعایت نموده است 

 

مویش برون زمقنعه باپیچ وتاب شد 

 

سراینده :مرحوم مغفور استاد غلامحسن عبداله زاده  

 

میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج)مبارکباد

 


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در چهارشنبه دهم دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۳۹ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


محرم

 

باز این چه شورش است که در خلق عالم است***** باز این چه نوحه وچه عزا وچه ماتم است

 ماه پیروزی خون بر شمشیر برشما تسلیت باد


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در یکشنبه چهارم آبان ۱۳۹۳ ساعت ۹:۳۰ قبل از ظهر موضوع | لینک ثابت


جشن سیزدهم رجب

"جشن بزرگ علوی" منتظرقدوم سبزتان هستیم

 


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۶:۱۵ قبل از ظهر موضوع | لینک ثابت


سالگرد زلزله 1376

قهر طبيعت

چرخ گردون اندكي بر كام دل چرخيد و رفت             

                                                          بعد از آن برگشت و بر افكـار ما خنديد و رفت

دست بي رحـم طبيعـت شد برون از آستين    

                                                         همدم قهـر طبيعت شـد زميـن لرزيـد و رفت

پيـك بيـداد اجـل ناگـه در آمــد از كمين   

                                                         مرد و زن را بهررفتن زين جهان سنجيد و رفت

هر كه را در خطّه زيـركـوه بـدي كاشانه اي    

                                                          خانه و كاشانـه در يك دم زهـم پاشيد و رفت

گرد و طــوفان بلا بـر خاسـت از روي زمين             

                                                         خاك مـاتـم بر رخ پيـرو جوان ساييـد و رفت

دوخت خيـاط زمـان بر قامـت ما جامـه اي              

                                                         كز ازل دسـت قـدر ازبهــر ما ببـريـد و رفت

بود آبيز گل آويز هـم در اين سـودا شريك              

                                                          كاندرين سوداگري نقصـان فـراوان ديد و رفت

در بهار يك هـزار و سيصـد و هفتاد و شش    

                                                         بوستان اين دهستان چون خزان گرديـدو رفت

سـوم مـاه محــــرم بيستــم ارديبهشت             

                                                         ظهر شرعي بود كه آبيز هم به خود لرزيد ورفت

نعـره اللـه و اكبـر شـــد برون از مرد و زن  

                                                         نالـه  وا حسـرتـا در آسمـان پيچيــد و رفت

گوئيا در خطـه زيـركـوه قيـامت گشتـه بود   

                                                         هر كس  احوال كسي را از كسي پرسيـد و رفت

خواهري بهـر بـرادر زيـن طـرف بر آن طرف           

                                                         دست غم بر  سر زد و دل واپسين گرديد و رفت

مادري بهــر نجات كـودك يـك ماهـه اش      

                                                       چون درون خانه شددر خاك و خون غلطيد ورفت

مردي آمـد از برون با ياد فـرزنـدان خويش    

                                                        در درون همراه  فرزنـدان خـود گـرديـد و رفت

پير مـردي بـا دو فـرزنـد اناس و همسـرش  

                                                        زير سقـف خانـه در يـك جايگـه خوابيد و رفت

مؤمنـي بهــر عبـادت پاي در مسجـد نهاد   

                                                         در جـوار خـانـه ي مـولاش آراميــــد ورفت

نوجواني مهـر خواهـر را بـدل چون داشتـي   

                                                         در بغل بگرفـت و همراهـش بخود پيچيد و رفت

ديگري بعد از حيـات باب و مـام و خواهرش    

                                                        مانـده تنهــا روي آوار زار مــي نـاليـد و رفت

گر چه ديـر امدادگـر بهـر نجـات آمـد ولي            

                                                      داخل ويرانـه هـاي  بي نشـان چـرخيـد و رفت

شب شد و بهر جسـد ها در خيابان جـا نبود   

                                                    در سـر شب مـاه  بـر اجسـاد مـي تابيـد و رفت

اندر آن تاريكـي شـب گريـه ها آهستـه بود            

                                                     در عوض هر دم زمين چـون شير مي غريد و رفت

روز ديگر خاك قبرستـان دهـن وا كـرده بود  

                                                    يكصـد و هشتـاد تـن را همزمـان بلعيـد و رفت

وه چه صورت ها كه پنهان گشت اندر زير خاك

                                                     وه چه قامت ها كه خاك از چشم ها پوشيد و رفت

صبر و طاقت را نگر مـردي به دست خويشتن  

                                                    چار تـن فرزنـد خـود را در كفـن پيچيـد و رفت

مادري با دسـت خـونيــن آستيـن بالا زدي            

                                                     بهر غسل دختــرش آمـاده  مـي گرديـد و رفت

شوهري قبري كه خودبا دست لرزان كنده بود

                                                    همسر و همـراز خود را  انـدر آن مي ديـد و رفت

پيش از اين راضـي نبود تا خـار بر پايش خلد  

                                                    حاليا سنـگ لحـد  بـر قبـر او مـي چيـد و رفت

كي تـوان آن صحنــه و آن روز را از يـاد برد           

                                                     كي تـوان يـاد  عـزيـزان را ز دل ببـريـد و رفت

كي تـوان تا با قلـم آن صحنـه را انشـا نمـود          

                                                     يا فقــط رنـگ مـركـب بـر ورق ماليــد و رفت

كي توان آن گريـه هاي مـادران را گـوش داد 

                                                     كي توان آن رنگ وروي كـودكـان راديـد و رفت

كي تـوان  قـد كمـان مــرد و زنها را نهفت            

                                                     كي توانــي نالـه  هـر نوجـوان بشنيـد و رفت

كي توان يـك روز را با شـادمانـي شـام كرد  

                                                    كي توان آسوده يك شـب تا سحرخوابيد ورفت

دوستـان رفتنـد و ما مانديـم بهـر امتحـان            

                                                     هر كه پا بنهاد در ايـن لا مكـان رنجيـد و رفت

رهبــر فـرزانـــه مـا بـا پيـــام تسليت                       

                                                     مرحمي بر زخـم جـان اين و آن مـاليـد و رفت

خود رئيس جمهور پا در خطّـه زيركـوه نهاد    

                                                   جان و دل راروشني بخشيد چون خورشيد ورفت

حال از آن روز و ساعـت بگـذرد يك اربعين    

                                                    مشكـل ما انـدكـي نـزديكتـر گـرديـد و رفت

در ميان خالي دگر جاي عزيزان اسـت و بس    

                                                    ورنه شـام تـار نزديـك سحـر گـرديـد و رفت

بود خود عبد الحسـن گر شاهـد اين ماجرا               

                                                     واقعيّـت را از اين و هـم از آن پـرسيـد و رفت

اينقـدر دانـم كه از مـال و جمـال زندگـي     

                                                    خويش را با  چادري انـدر بيـابـان ديـد و رفت

************

********

سالگرد زلزله 76

اينجاست آنجا كه كبوتر خانه اي داشت             بلبل ميان گلستـان كاشانـه اي داشت

قمري از اين شاخه به آن شاخه پريدي              شبهـا كنـار بلبــلان مـي آرميــدي

گه آن غزل مي خواند گاهـي اين ترانه               بلبل ز رخســار گـل و  او از زمــانـه

ناگه صــداي تنـد بـادي را شنيـدند                       يكباره جا خوردند و از وحشت پريـدند

باد  حـوادث خانـه را زيـر و زبـر كرد                      جمع كبوتـر ها همه بي بال و پــر كرد

مرغـان همـه بـار دگـر ماتـم گرفتند                     از بهـر كـاري همه را با هـــم گرفتند

با همّت  و همبستگـي امــداد كردند                   آن خانــه را بـار دگـر آبـــاد كردند

چيزي كه از اين داستان ما را بياد است              افسانه اي از بلبل و بــاغ عمــاد است

شمــع شبستـان ادب افسـانـه دارد                   اينجا بـراي سـوختـن پـروانــه دارد

اينجـا هنـوز افسـانه از كاشـانه دارد                   افسـانـه اي از خانه و غم خـانـه دارد

اينجا كشـاورزان ز ميـدان سوي خانه                  دست قضا كـردي يكايــك را نشـانه

اينجا زني انـدر تنــور داغ نان داشت                    طفلش  بتوي كوچه فرياد و فغان داشت

 اينجا معلــم ره بسـوي خانــه دارد                      از بهر شاگـردان خـود افسـانـه دارد

اينجا جواني صـوت خواهـر را شنيدي                 دنبـال او رفتـي ولـي او را نــديـدي

خواهر ز هجـران بـرادر بيقـرار است                     مـادر بـراي ديـدن بيمــار زار اسـت

اينجاست آنجايي كه طفل شيـر خواره                بر صـورت مـادر همــي كـردي نظاره

پستان  مادر در دهـان و مي مكيـدي                   از ذوق ناخن بر سـر و  رويش كشيدي

مادر به دست كوچـك او بوسـه مي زد                او شير مي خورد و نفس آسوده مي زد

ناگه صدايي شد بلنـد از تـوي خـانه                     شد خانه ويران  واژگـون شـد آشيانه

ديگر كبوتــر ها سفـر آغـاز كـردند                         زيـن بـام بر  بـام دگـر پـرواز كردند

زينجا پرستــوهاي بي پر پر كشيدند                     زين خانه  در كاشانـه ي ديگر خزيدند

اينجاست آن جائيكه صد ها لاله رفتند                  بهر هميشه چشم از اين غمخانه بستند

تا چشـم وا كـردم نديـدم آشنـايـي                       نه مـادر و نه كــودك و نـه  روستايي

نه بلبل و نه قمــري و نـه مرغـزاري                     چيـزي كه پيـدا بود گـردي و غبـاري

اينجا دل اطفـال هر دم لـرزه مي زد                     هر دم زمين  منطقـه پس لرزه مـي زد

اينجا بـرادر بـي بـرادر مانـده اينجا                        داغ پسـر بر قلـب مـادر مانـده اينجا

خواهـر در اينجـا بي برادر مانده آري                    كودك بـدون باب و مـادر مانـده آري

قدّ پـدر گرديـده اينجـا لام الـف لام                        مـادر  بـدون يـار و يـاور مانـده تنها

اينجاست آنجائيكه بر ما خانه ساختند                 مخـروبه تر از خانـه ويــرانه ساختند

اينجا دوباره مـرد و زن را خـانه دادند                   خانـه نگـو مظلــوم را غمخانـه دادند

اين خانـه را در نقطـه بيگـانـه دادند                     باري گــران بر روي دوش مـا نهـادند

والله با ايـن خانـه مـا را خـوار كردند                     وام چهـارده سـالـه بر مـا بـار كردند

چشم اميد مـا هميشـه هسـت بر راه                 اميـــد  مـا باشـد خــدا اللّـه اللّـه

اينجا بود عبد الحسـن يك روستـايي                   از دست دادم قوم و خويش و دوستاني

************

********

در باره زلزله 76

جانا بيـا سخـن ز زميــن و زمـان بگو                  از چار باب  و گنبد و  هفت آسمان بگو

از چرخ كج مدار كه هـر گـونه حيله اي               دارد  بـراي سلسلــه  خـاكيـان بگو

گه مي رود به كـام دل و گـه خطـا كند               گه مي رود  نشانـه  دل ايـن و آن بگو

 گه مي نهـد به فـرق تـو تاج كـلانتري               گه مي كشد ز تخـت  ترا بيگمـان بگو

ازحركت زمين بگودرسـال هفت و شش            از لرزه اي كه  كرد زميـن ناگهـان بگو

از توده هـاي لاخ كه ماننـد سيــل آب                 بر دامـن  جبل شـده بـودي روان بگو

وز سنگلاخها كه چو پشـم كمــان شده             خاكـش بلنـد بـود سـوي آسمان بگو

از بـوستـان منطقـه زيـركــوه كـه شد                فصـل بهـار همچـو زمـان خـزان بگو

از خانه هــاي مـردم محـروم زيركــوه                 كز لرزه زميـن همـه شد بي نشان بگو

از سقـف خوابگـاه جـــوانـان مـدرسه                 كه افتاد روي جسـم گروهي جوان بگو

از غنچـه هاي گلشــن گلخـانـه عمـاد                 وز نـوگـلان پـر پـر آن گلستـان بگو

ازكودكي كه مانـده سه روزانـدرون خاك             بعد از سه روزباز به تن داشت جان بگو

از رنـگ وروي كـــودك بي مـادر و پدر                  كاو مانده بود بي كـس وبي آشيان بگو

از دختريكه قطع نخاع گشت ودر گذشت            ازمادريكـه مانده بجا نيمـه جـان بگو

از گريـه هاي تازه جــوان در غـم پـدر                   ازنالـه هـاي دختـر بـي خانمـان بگو

قـد پــدر زداغ پســر لام الـف شـدي                    مادر زمـرگ دختـر خود نـاتـوان بگو

با اين همــه خـرابي و كشتـار مردو زن                از چشمهـاي خيـره مـا خاكيـان بگو

گويـي زبعــد زلـزلــه آزاد گشتـه ايم                     تا هر كه هـر چه كـرد بود در امان بگو

عبد الحسـن بيـاد خـدا باش روز و شب                كـو خالـق زميـن بـود و آسمـان بگو

اي بنــده خــدا بـه خــداوند لايـزال                        ما مانـده ايـم تا بدهيـم امتحـان بگو

رفتنـد دوستـان و بجـا مـانــده ايم ما                   از بهـر آزمايـش خـود در جهـان بگو

جـا دارد ار كـه بـر سـر مـا آسمان تپد                   از جـرم ناسپاسـي مـا عـاصيـان بگو

************

*******

مرحوم استاد غلامحسن عبداله زاده

روحش شاد


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۱۴ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


عرض تبریک

سرود راهنمایی شهید دادی به مناسبت هفته معلم سال ۱۳۷۶

در محل اداره آموزش وپرورش زیرکوه به ریاست آقای دانشفر

برادر عابدینی دبیر فعلی ودانش آموز این گروه

آدرس ویدئو:

                      http://www.aparat.com/v/69jX8                                       

 

خوشم كه شعر سرايم من از براي معلم                   سلام بـر دل پر مهـر و  باصفـاي معلم

در ايـن ســروده ناقـابلـم نمي گنجد                       كه بازگو كنم يك مطلب از  عطاي معلم

محبّـت و زحماتـش نمــي رود ازيـاد                       چو در كرانه قلب مـن است جاي معلم

به احتـرام معلـم هميشـه مي بـوسم                            كتاب را كـه بـــود يـار بـاوفـاي معلم

مـرا زظلمـت نابخــردي بــدر آورد                               سزا بـود كه نهـم سـر بجـاي پاي معلم

هنــوز درس الفبـــاي او بيــاد آرم                              بگـوش مي رســدم باز آن صداي معلم

هنوز ديكته ي او در دلـم نهفتــه بود                           هميشـه بـود بانشـاي مـن نگـاه معلم

چو مي رود در مسجد نظـاره گر باشم                        كـه بـر دم در او هسـت رد پـاي معلم

نشستـه بهـر قـرائـت مقابـل قـرآن                              بگـوش دل شنـوم صـوت دلرباي معلم

هنـوز وقـت نمـازش بخـاطـرم باشد                                از آن قعـــود تميـز و قيـامهـاي معلم

هنـوز ياد من آيـد زخنـده رويـي او                              چقـدرپاك و لطيف است گفته هاي معلم

چراغ راه هـدايـت بـود مسلمـان را                              اگـر كــلام حقيقـت رسـد زنـاي معلم

زافتخار معلم هميـن بـس است او را                           كـه مرتضـاي شهيد است  رهنماي معلم

هنـوز هـم بـه ســراغ معلمـم آري                              كه او غنـي و منم در مثـل گـداي معلم

مگوكه وقت گذشته كه چون ابوريحان                      روا بـود كه دهم جان  به پيش پاي معلم

 

  هميشه مي كنـد عبدالحسـن دعا اما                           مگـر جزاي معلـم دهــد خـداي معلم

1381 خورشيدي

************

********

هفته معلم بر فرهیختگان علم ومعرفت مبارکباد


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در جمعه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۷:۱ قبل از ظهر موضوع | لینک ثابت


شعر

مهدی بیاکه خانه ایمان خراب شد 

 

عالم اسیر مرد وزن بد حجاب شد

 

مردان لباس زن به تن و زن لباس مرد 

 

گویند این مد است که در این دوره باب شد   

 

 مرحوم:استا دغلامحسن عبدالله زاده

 

 

الهم عجل لولیک الفرج

 

 


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در شنبه نهم فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۲۹ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


تزئین مسجد جامع امام علی ابن ابیطالب (ع) آبیز جهت ایام فاطمیه

بقیه تصاویر ور ادمه مطلب 


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در شنبه نهم فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۲ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


آدرس ویدئو های اشکستان

ویدئوهای اشکستان وآدرس جهت دانلود

۱- سرود قدیمی از مصطفی عباسی وهمکلاسیهایشhttp://www.aparat.com/v/b1eho

۲-فوتسال قدیمی داخل سالن ورزشی آبیز به گزارشگری شیرزاد http://www.aparat.com/v/ewqn4

۳-سوم فروردین ۱۳۹۱ خسروی وهادی حسنی http://www.aparat.com/v/1dq8e

۴-میلاد پیامبر اکرم (ص) وسرود محمد رضا جانی  http://www.aparat.com/v/g5tri

۵-کوچه آسیا ومحله سور آبیزhttp://www.aparat.com/v/l2wva

۶-اربعین بعد از زلزله ۷۶  http://www.aparat.com/v/ohsxu

۷-شب عاشورا محرم ۷۷  مداحی برادران حسینی http://www.aparat.com/v/bb2js

۸-رفتگان آبیز افراد مسن http://www.aparat.com/v/lfupt

۹- قبرستان آبیز محرم ۷۵ http://www.aparat.com/v/tnave

۱۰-تاسوعای ۷۵ قبرستان آبیز   http://www.aparat.com/v/gj196

۱۱-آخرین نماز جمعه قبل از زمین لرزه اردیبهشت 76 مرحوم حاج ناصحی http://www.aparat.com/v/bsrzx

 ۱۲-همکاری فرهنگیان در برگزاری آخرین نمازجمعه قبل از زلزله     http://www.aparat.com/v/slzkz

۱۳- سرود راهنمایی شهید دادی شاهرخت به مناسبت ۱۲اردیبهشت  سال ۱۳۷۶   روز معلم

http://www.aparat.com/v/69jX8


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در پنجشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۲۷ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


 

درگذشت مرحومان حاج محمد صحرائی وعلی اکبر ابراهیمی در روزهای آغازین سال ۱۳۹۳

 

 تسلیت باد

 

شادی روحشان صلوات


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در شنبه دوم فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۶ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


درسوگ حضرت زهرا(س)

شنیدستم که زهرای دل افگار                        به خاک مصطفی با چشم خونبار

از امت او شکایت با پدر کرد                            دمادم سوی او قصد سفر کرد

بگفتا : ای رسول تاج دارم                              زدست امت تو بی قرارم

تو چون از دار دنیا رخت بستی                        میان روضه ی رضوان نشستی

دل من از فراغت غرق خون شد                      چه گویم با من از بعد تو،چون شد

وصایای تو رفت از یاد ایشان                           سفارش هات نیز ، ای قبله جان

سفارش های تو بردنداز یاد                            رسد زآنها به جانم ظلم وبیداد

ندارم زندگی را بعد تو تاب                              پدر جان درد جانم را تودریاب

اگر بودی توای یار یگانه                                  نمی زد کس به جانم تازیانه

پدر بعد تومن برغم دچارم                               کبود از ضربت سیلی عذارم

دو دست مرتضی را تاکه بستند                     مرا در پشت در پهلو شکستند

محیط از این مصیبت هست گریان                  ندارد درد وداغ دوست پایان

سراینده :مرحوم حاج سید علی حسینی (واعظ) اسفاد


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در شنبه دوم فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۳ قبل از ظهر موضوع | لینک ثابت


اعلام شماره همراه بابت سامانه

باسلام وعرض تبریک سال نو به اطلاع کلیه آبیزیها داخل وخارج کشور میرساند سامانه ارسال پیام مسجد جامع امام علی ابن ابیطالب (ع) آبیز  فعال شده لذا ازکسانیکه مایلند پیامهای مارا داشته باشند مشخصات خود را بصورت زیر از طریق  نظر  ویا ایمیل اعلام نمایند

نام ونام خانوادگی =سکونت = شغل =شماره همراه


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در جمعه یکم فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۳ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


مراسم تحویل سال مسجد جامع آبیز

 


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در جمعه یکم فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


تبریک سال نو

بهـار مـي رسـد وگــل ببـار مي آيد                               بكوه ودشت ودمن سبزه زار مي آيد

بهـار مي رسـد و چهچـه مي زند بلبل                         زعشـق گل به سر شاخ خار مي آيد

بهـار آيـد و قمـري تـرانـه مي خواند                                   كــلاغ را هـوس قـار قـار مي آيد

بهـار مي رسـد و كبك در خروش آيد                               بنفشـه بـر سر هر جويبـار مي آيد

 

 
 
آغاز بهار طبیعت را تبریک عرض می نمائیم


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱:۳۹ قبل از ظهر موضوع | لینک ثابت


میزان بارندگی سال 92 آبیز

میزان بارندگی سال ۹۲ آبیزازشهریور ماه تا کنون به میلیمتر

 

شهریور ۲میلیمتر

مهر       ۳میلیمتر

آبان     ۲۷/۵ میلیمتر

آذر     ۱۰/۵میلیمتر

دی      ۱۲میلیمتر

بهمن    ۸/۵ میلیمتر   

اسفند ماه ۱۲میلیمتر

 

 بارندگی اخیر( ۲۲الی۲۶اسفند ) ۳۴میلیمتر

 

جمع میزان بارندگی ۱۰۹/۵میلیمتر

 

 


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در یکشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۲ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


همایش مدیران سایت و وبلاگها

روز شنبه مورخه ۹۲/۱۲/۱۷ ساعت ۱ بعد از ظهر

جلسه هم اندیشی مدیران سایت ووبلاگها ی شهرستان زیرکوه

در محل فرمانداری باحضور فرماندار محبوب جناب فلاحتی وبرادر محمد اسحق صادقی رئیس اداره ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد دراین جلسه ابتداء برادر صادقی ضمن خیر مقدم به حاضرین هدف از تشکیل جلسه را مطرح نموده سپس هریک از مدیران سایت ها وبلاگها به معرفی خود ، موضوع و  سابقه کارشان پرداختند آنگاه فرماندار محترم مدیران سایتها ووبلابگها را بازوان  فرهنگی شهرستان دانسته و از آنها خواست تا صداقت را سر لوحه کار خود قرار داده واز طریق فضای مجازی درجهت معرفی شهرستان تلاش مضاعف نمایند.همچنین مدیران سایت ها وبلاگها  را نسبت به همکاری با باشگاه خبرنگاران جوان تشویق  نمود. ضمناً به درخواست حاضرین مقررر گردید به جهت ترغیب وتشویق وایجاد انگیزه حداقل هرشش ماه یکبار مسابقه وبلاگ نویسی از سوی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار شود .

 


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در یکشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰:۱۲ قبل از ظهر موضوع | لینک ثابت


زمان برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران سایت ها ووبلاگهای شهرستان زیرکوه

ازکلیه مدیران سایت هاووبلاگ های شهرستان زیرکوه تقاضامی شوددرجلسه روز شنبه مورخه ۹۲/۱۲/۱۷ که راس ساعت ۱بعد از ظهر در محل فرمانداری شهرستان زیرکوه برگزار میشود حضور بهم رسانند.


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در جمعه شانزدهم اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


نظر آقای دلسوز

با سلام
کاش قبل از فرو کردن جوالدوز به دیگران یک سوزن هم به خودمان فرو کنیم.
آقای گندمکار دلشون به حال آبیز سوخته ... خوش به حال آبیز
غافل از اینکه اگه قرار باشه بیجهت از شورا و دهیار دفاع کنند چه شود
شما یگین از چه کار شورا و دهیار باید تعریف کنیم از حرکات بچه گانه قهر ها و آشتیها یا خواب زمستانی.....
آبیز را با نوده و یا کریزان مقایسه کنید بعدش بگین خاک بر سر ما که خودمان را با اصطلاحات گول میزنیم ...
جالبه به رئیس جمهور و رهبر میشه انتقاد کرد ولی به شورا و دهیار لالای آبیز نه...
کوچکترین کار جمع آوری زباله هست که همین کوچک هم برای این دوستا ن کاری بس دشوار و ثقیل است
و در آخر به قول آقای گندمکار شما فقط به درد شعر میخورین
با تشکر
لطفا بیشتر بیندیشید.

آقای دلسوز عزیز :

اولاً قهری درکار نبوده که آقایی  آن را بوق وکرنا نمود .من به اتفاق آقای سعادت جو وآقای سنگری بخاطر اینکه  پیش مردم بیشتر از این شرمنده نشویم گفتیم بریم استعفامون رو به بحشدار ارائه نمائیم که با اعلام این استعفاءدر ی بازی شد برای کسانیکه با اینجانب در جمع شورا مخالف بودند تاتمام عقده هاشون رو خالی کنند من هم صبرکرده وهیچگونه عکس العملی در سایت ها نشان ندادم و تنها موضوع را از طریق پلیس فاتا پیگیری نمودم که خوشبختانه ماهیت همه برایم روشن شد و با وساطت دوستان در شورا ، بخشدار وجمع کثیری از اهالی  برگشتم  .برای هرگونه پاسخدهی از بخشدار محترم آبیز در خواست تشکیل جلسه پرسش وپاسخ را نمودم تا در حضور جمع آبیزیها مسائل را باز کنم اما نمی دانم چرا این جلسه به تاخیر افتاد ه در خصوص تجمیع زباله نیز در همایش شوراها که در مرکز استان برگزار شد قول اولویت ماشین زباله را گرفتم انشاء الله  بزودی شاهد اجرای سایر خواسته های مردم خواهیم بود بدانید هر آبیز ی بویژه اعضاء محترم شورا دلسوز آبیز بوده وبرای آبادانی آن تلاش خواهند نمود .

مدیر سایت


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۲۸ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


دوستدار آبیز

دوستان سلام : مطلب زیر را یکی از عاشقان آبیز منباب نصیحت واندرز به سایت آبیز خبر ارائه داده لیکن بجز قسمت اندکی از آن چیزی در نظرات نگذاشته . از آنجاکه ایشان مسرند . بنده این مطلب را  از  طریق اشکستان آبیز جهت بازدیدکنندگان می گذارم  .ودر ضمن از همه عزیزانیکه قلبشان برای آبیز می تپد تشکر می نمایم .

مدیر وبلاگ

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند ************نه هر که آینه سازد، سکندری داند
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست ********* کلاه داری و آئین سروری داند
هزار نکته باریکتر زمو اینجاست ****************نه هرکه سربتراشد، قلندری داند
زشعر دلکش حافظ کسی بود آگاه **************که لطف طبع و سخن گفتن دری داند
    چندی پیش مطلبی را در سایت آبیزخبر دیدم که بسیار متاسف و متاثر شدم. در حقیقت اولین باری بود که به این سایت مراجعه می نمودم و تصور و انتظاری که ازین سایت داشتم( چنانکه از نام آن برمی آمد) حاصل نشد پس در صدد برآمدم چند توصیه به نویسنده این مطالب نمایم.
دوست عزیزآبیز را به غنای فرهنگی و ادبی آن می شناسندو به فرهیختگان و اساتید و شعرا و ... و به صفا و صمیمیت و زیبایی آن، پس تمام واژه هایی که می توان به آبیز منسوب کرد بوی خوبی و سادگی و صداقت و هرچه از این است می دهد و از سایتی که به نام آبیز می باشد نیز چنین تصور می رود پس آیا شایسته است از سایتی که همگان در همه جای دنیا به آن دسترسی دارند، مطالبی اینگونه سخیف و ناسنجیده عنوان شود. به جای ادب و فرهنگ و هنرو یکدلی و صمیمیت سخن از تهدید و تهمت و توهین و تحریک اذهان عمومی آنهم با لحنی دور از ادب به میان آید که هیچ ارتباطی به بازدیدکنندگان و کسانی که به این سایت مراجعه می کنند ، ندارد.مگر هدف از راه اندازی این سایت بالا بردن نام آبیز و معرفی آن به عنوان جایی با قدمت فرهنگی بسیار غنی با انسانهای فرهیخته نیست، پس جالب نیست که خواننده به جای شنیدن عقیده های سنجیده با عقده های شخصی شما مواجه شود.بهتر نیست به جای نوشتن این عقده ها و دعواهای شخصی که هیچکس میلی به شنیدن آن ندارد کمی با تامل به عواقب آن بیاندیشید و مطالبی مطرح نمایید که جاذبه داشته باشد و در جهت اهداف اولیه شما باشد.
به قول شاعر:
زدی، شکستی، سوختی، انداختی، رفتی جوابت چیست فردای قیامت داغداران را؟
در نتیجه توصیه می کنم اگر ذوق و استعداد نوشتن متنی در خور نام این سایت ندارید از قلم اندیشمندان و فرهیختگانی که به فضل خدا در آبیز کم نیستند کمک بگیرید.
چرا که شاعر می گوید:
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند **************قبای اطلس آنکس که از هنر خالیست
در پایان اگر چه بعید می دانم از آنجا که این مطالب به مذاق شما دوست عزیز خوش نخواهد آمد آنرا در سایت قرار دهید اما لااقل کمی به آن بیاندیش.

 

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

 


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در پنجشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۹:۴۵ قبل از ظهر موضوع | لینک ثابت


مكافات عمل

شنیدم زاهدی می گفت که من از نار می ترسم 

                                                     مـن مسکین ز پــول و درهـم و دینار می ترسم

زتیر و تیـغ دشمن نیست پروایـی مــرا لیکن

                                                     مــن از زخــم زبان یــار ناهمـــوار می ترسم

اگر فــردی ســر کوچه بد و نیــک مرا گوید

                                                    مـن از آن فرد خامـــوش پس دیــوار می ترسم

کسی کو بد زبان باشــد بــود این خُلق او امّا

                                                    مـن از شیریــن زبانــی زن مکــــار می ترسم

اگر که کودکــی گردو کَنــد از  باغ این و آن

                                                     از آن شیری که خورد این طفل بـی آزار می ترسم

جوانی گــر که غارت می کنـد مال مسلمان را

                                                     از آن نانیکـه خـورد بابای ایــن بیکـار می ترسم

نظر بـر بوستـان بنما بگــو بهر چه خشکیده

                                                    من از آبیکه خــورده ریشــه اشجـار می ترسم

اگر آب از قنات کم یا زیاد آیــد بــود تقدیر

                                                   زخـار ساعــت  دسـت فــلان سـالار می ترسم

پیاز زعفران بنگــر چه  غــوغایی بپـا کرده

                                                  که من از گــرمـی و این  رونـــق بازار می ترسم

اگر هر کیلویی باشد دو صد تومان کم است اما

                                                 مـن از خاکـــی که با او رفــت در بازار می ترسم

عیار زعفران پنجاه در صــد از چـه کم گشته

                                                 زمــان بستــن از پاشــاندن ســـربار می ترسم

اگر نرخ و نوا هــر روز و هــر ساعت رود بالا

                                                خـود از رأس الامـانــه گفتــن تجـــار می ترسم

از آن ترسم که روزی قهــر یزدانی فـرا گیرد

                                                کـه از قهـــر خــــدای قــادر قهــار می ترسم

اگر دستـی در آیــد زاستیـن قهـــر یزدانی

                                                مـن از بـاد تکــان او  در ایــــن بـازار می ترسم

اگر عبدالحسن بـار سفـر بنـدی از  ایـن دنیا

                                                 مـن از  بـار گنـاه خــویشتن زینهـــار می ترسم

                                                         خرداد 1374

دنياي بي وفا

دلا نگـر چـه ز دنيـاي بـي وفـا ديـدم          به هر ديار كه  رفتـم از او جفـا ديدم

به هر ديار و به هر شهـر و روستا رفتـم          هزار فتنــه چو  غوغاي كربـلا ديدم

به هر كه مي نگـرم فكر زندگاني خويش          به هر كجا گذرم جنگ و ماجـرا ديدم

تمام خلق به نحـوي دچار جنگ و جدل             حسد به ديـده و دل كبـر برملا ديدم

تمـام روي زميـن را گرفتـه كفـر فـرا              ستـم بحـق يتيمــان بينــوا ديدم

يكي گرفتـه بكف دشنه اي برنـده و تيز            زبهـر  ريختـن خــون آشنـا ديدم

براي كشتن بيچاره حـربه اي در دست             چو چـوب دست يزيد سگ دغا ديدم

يكي به غارت مال صغيــر خسته جگر               دو چشم بسته به هرمنزل وسرا ديدم

غرض چه گويم ازين گفتگو كه در دنيـا              هر آنچه بينم و  ديدم همـه بلا ديدم

شبي بخانه نشستم دمي بخـواب شدم               نگر كـه  باز در آن خوابگه چها ديدم

درون خـواب به رؤيا بچشم روشن خود              بسمت مزرعه اي يار خـوش ادا ديدم

سـلام كــرد و جواب سـلام را گفتـم               ولي زطرز سخـن حال او تبـاه ديدم

سخن زعشـق گشودم چنين جوابم داد              كه يار غير تو ديگر كسـي كجا ديدم

اشاره كرد و مـرا وعده اي به خلوت داد              چه خلوتي كه تمامش سرو صدا ديدم

روان به بارگـه او به صــد اميـد شـدم             گمـان نما كه همـه مار  و اژدها ديدم

قـدم بـه باغ نهـادم كـه لالـه زارستي               تمام هرزه گيـه بود ،گل  كجا ديـدم

به خانه رفتمُ گفتم كه خلوت است اينجا               زسقف خانه صداي بـرو  ميـا ديـدم

چو خواستم بنهم سـر به بستـر خوابش              گذشته از سر و  سينـه هزار پا ديدم

از او گله بنمـودم كه كيسـت در بزمـت              كه باغُ خانهُ خلوت همـه صـداديدم

چنين جواب به مـن داد كين مرا معشوق              بگفت غير تو ديگر كسـي كجا ديدم

تغيـري بنمــودم كه كيسـت در خـانه               از او بگـريـه جـواب شما شما ديدم

تبسمـي بنمـــودم ازاو شــدم پنهـان         چنين خيال نمـودم كه اشتباه ديـدم

زخـواب جستـم و شكـر خداي را گفتم           كه اين حكايت محزون بخوابگاه ديدم

سخن چو گفته شد عبد الحسن ازين دنيا          گـواه كـردم  و در روز روشنـا ديـدم

هر آنچه گفت همه بود در جهـان موجود             هر آنچه كـرد سـزاوار بُد و بجا ديدم

1335 خورشيدي

************

********

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد 


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۵۱ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


دهه فجر وچند شعر دوران انقلاب از شادروان استاد غلامحسن عبداله زاده

 

 

 

 

بياد انقلاب

بـه بـزم ديگـري در ســر هـواي ديگـري دارم     

                                                            زمستـان اسـت بهـار با صفـاي ديگري دارم

چـو مرغـان شبانگـاهان دلم آهنـگ مـي سازد    

                                                           نه ، اين مرغان نوايـي  مـن نواي ديگري دارم

به گفتـار هواخواهـان شبـي بيهـوده سر كردم 

                                                           خدا را  شكر چـون خاطر  بجـاي ديگري دارم

رها كـردم خود هستي، سبـك گرديدم از پستي

                                                            بت دينـار  بشكستم  ، خـداي  ديگـري دارم

الا اي حسرت اي اندوه اي غم اي شب اي تشويش

                                                           بـرو  ديگـر كه يـار بـا وفـاي ديگــري دارم

طبيبـا نسخـه درمــان دردم را مكــن امضـاء   

                                                          طبيبـم از سفــر آمــد دواي ديگــري دارم

خمينـي آمــد و روح دگـر آمــد به جـان من    

                                                         كه امروز اينچنين حال و هــواي ديگـري دارم

به هر جاني نفـس آمد ، برون روح از قفـس آمد

                                                           ميـان لاله زار اينـك صفـاي ديگــري دارم

طلـوع فجــر آمـد انفجـار نــور ظـاهـر شد  

                                                            شب هجــران بسـر آمد صباي ديگري دارم

بيــاد روزهــاي انقــلاب و همـت مـــردم     

                                                            در اين ايـام فرخنـده صـداي ديگـري دارم

مرا عشـق ولايت در سـر اسـت و راه او پـويم

                                                            بجـز اين ره چه اميـدي بجـاي ديگري دارم

بدامـان علـي دستـم، بجـام عشـق او مستم    

                                                           خـس ايـن درگهـم امـا بهاي ديگـري دارم

در اين دنياي بي پايان چرا هستيم سـر گردان

                                                           زدشمـن دور شـو جـانـا لواي ديگـري دارم

اگر مـا خـود مسلمانيـم و يا در راه يـزدانيم  

                                                          چـرا انــدر عمـل هر دم  اداي ديگـري دارم

 زمان انتخابات است و دشمـن در كمين باشد 

                                                         در ايـن ميدان چرا  خوف و رجاي ديگري دارم

اگـر از بهــر دنيـا دامنم آلــوده تـر گردد        

                                                      شريـك جـرم شيطانـم خطـاي  ديگـري دارم

بيا اي ديده همّـت كن  زماني ترك غفلت كن

                                                      نگـر بنمـا كـه زينجـا ره بجـاي  ديگـري دارم

مسلماني  عنايـت كـن، حمايت از ولايت كن    

                                                     كـه از بهــر منافـق مـن دعـاي ديگـري دارم

رهايي از خطا اين است ره دين خدا اين است

                                                      كـه در ايـن راه روشـن  رهنمـاي ديگري دارم

به نفع دشمن ار اين انتخاب آيـد بـه پايانش      

                                                      در ايـن كشـور دوبـاره كربـلاي ديگـري دارم

به پايان آمداين گفتار و مطلب همچنان باقيست    

                                                      خود  اين عبدالحسن شرم و حياي ديگري دارم

21/11/78

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

بهار در زمستان

در مـه بهمـن بهـار آمــد بهـار                    گشت كوه و  دشت و صحـرا لاله زار

آري از خــون جــوانـان وطـن                     لالـه هـا روييــد در دشـت و دمن

پرتـو خـورشيـد از مغرب رسيد                      نـور ايمـان را به جــان و دل دميد

مردم آنـدم خويـش را بشناختند                    رهبـري همچــون خمينــي يافتند

روح ايمــان از قفــس آزاد شـد                   شهـر و روستـا يكسره  فـريـاد شد

ما خود استقلال مي خواهيم و بس          از عــدو  بـايـد نمـانــد هيچكس

روي پاي خويش خواهيـم ايستاد                       مملكـت را  رونقــي خواهيــم داد

دسـت انـدر دست هم بگذاشتند                    ســد راه خـويــش را  بــرداشتند

روز بيسـت و دوم بهمـن رسيـد                     پيـك پيــروزي   بـدادي ايـن نويد

تخت و تاج سلطنت بر بـاد رفـت                    از وطـــن دوران استبـــداد  رفت

از طـريــق همّـت و همبستگـي                    شــد رهـا كشــور زهـر  وابستگي

 وقت استقــلال و آزادي رسيـد                     روح انـدر پيكــــر  بيجــان دميد

نهضـت آنـدم انفجـار نـور شـد                    زين حقيقـت چشـم دشمن كور شد

در جهـان غـوغـاي ديگر شد بپا                     منعكـس شـد در جهـان اين ماجرا

فجـر نـور امسال نورانـي تر است                   در وطـن شـور و نـواي ديگـر است

صـوت ناهنجـار مي آيـد بگـوش                   از زبـان دشمنـــي ماننــد  بـوش

نيروگـ‌اه هستـه اي بـا آب و تاب                    از كـف دشمن ربـوده خورد و خواب

ابلهـانــه دور ايــــن و آن رود                             گــو خيـالـي را بســر مـي پرورد

دست اندر دسـت هـم بايـد نهاد                     تـا نگـــردد بـوش  لاكــردار شاد

حرمـت خـون شهيـدان پاس دار                              دسـت دشمـن زاستيـن  بيرون ميار

جاري از خون جوانـان جـوي آب                      آبيــــاري شــد  درخــت انقلاب

بهـر هــر نـابـاوري بـاور شـده                            كيـن درخـ‌ت امــروز  بـار آور شده

دشمـن از اين بـاره خودرا بـاخته                   دام ديگــر بهــــر ملـت سـاخته

تـا بگيـرد نو جـوانـان را بـه دام                   لعنـت حـق بـاد بر او صبــح و شام

هر كسي كو بر طريق دشمـن است                  يار شيطـان نـوكـر اهـريمــن است

پس تو خود عبدالحسن بيـدار شو                     بـا محبّــــان ولايـــت يــار شو

21/11/1378

 

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

بهار انقلاب

خبــر دهيــد بـه يـاران بهــار مي آيد       دوباره گـل بـدراز شاخسـار مي آيد

خبـر دهيــد گلستان خشك مـوسم دي        دو بـاره در مـه بهمـن به بار مي آيد

زبانگ مـرغ شباهنـگ در سحـر پيداست       كه صبح از پس ايـن شام تار مي آيد

زيمـن مقـدم پيــر خميــن و همّـت تو        بــراي  دشمـن كافـر فـرار مي آيد

زخـون تـازه جــوانـان ملــت و ميهـن        به كوه و دشت و دمن لاله زار مي آيد

پـي طـراوت گلهـاي خشـك و پـژمـرده       سـرشك ديـده چو ابـر بهار مي آيد

بگــو بـه خلــق زبهــر حفاظـت گلهـا       هـزار هــا قــدم استــوار مي آيد

قدم چو مي زندعبد الحسن به دشت و دمن      به پيش ، خاطره ها   بي شمار مي آيد

************

********

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

 بهار مي رسد وگل ببار مي آيد

بهـار مـي رسـد وگــل ببـار مي آيد             بكوه ودشت ودمن سبزه زار مي آيد

بهـار مي رسـد و چهچـه مي زند بلبل            زعشـق گل به سر شاخ خار مي آيد

بهـار آيـد و قمـري تـرانـه مي خواند            كــلاغ را هـوس قـار قـار مي آيد

بهـار مي رسـد و كبك در خروش آيد             بنفشـه بـر سر هر جويبـار مي آيد

صداي مرغ سحر مي رسد كه اي غافل             زجاي خيـز كه هنگـام كار مي آيد

در اين ميانه صدايي رسد به گوش دلم              كه يار مـي رسـد وبا وقـار مي آيد

خبر رسيد كه دي رفت و ماه بهمن شد             صداي پيـر و جـوان آشكار مي آيد

كه شاه رفت و خمينـي به مملكت آمد             بهر كجـا نگـري ايـن شعار مي آيد

كه ديو رفت و فرشتـه گرفت جايش را             ز نهضتش به جهـان افتخار مي آيد

خبر رسيد كه شـه رفت و بختيار بماند            بسـوي  منقـل خود استوار مي آيد

شعار داده و گـويـد كه مـرغ طوفـانم             زمـوج آب مـرا كـي فـرار مي آيد

خبـر رسيـد كـه اللـه و اكبــر مردم             بجـاي توپ و مسلسل بكار مي آيد

به بيست و دوم بهمن شكست اهريمن              فــرار نـوكـر بـي اختيـار مي آيد

دگر سپيـده دميد وتمام شـد شب تار             كه صبح  از پس هر شام تار مي آيد

خبـر دهيـد كه بعـد از فرار اهـريمن             زمـان همّـت مـردان  كـار مي آيد

تمام شد شـب و صبـح ظفر رسيد زره            نسيــم مي وزد و بـوي يار مي آيد

خبـر دهيـد كه در كشــور امام زمان             بهـار در مـه اسفنـد يــار مي آيد

زخـون تازه جــوانان و مــردم ميهن             هـزار لالـه خـونين به بـار مي آيد

خبـر دهيد زخون لاله سر بـرون آورد             ميـان لاله دو صـد گلعـزار مي آيد

خبـر دهيد كه ديگر زمان آزادي است              نهال نهضت هم اينك  به بار مي آيد

خبر دهيد كه دشمـن دگر كمين كرده              زناي دشمن ابله چنين شعار مي آيد

 

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

 
 


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۱۲ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


مرد خارکن

بود مردی خارکن اندر شباب                  خار می آورد هر روز با شتاب

از قضا روزی بد اندر کارزار                         خار می کند وعرق می ریخت زار

ناگهان چشمش به یک خانم فتاد                پابدنبال سر آن زن نهاد

گفت با خود این فقط مال من است             داده اورا حق بمن اواز من است

در بیابان خالق پروردگار                              بهر من بنموده این را آشکار

پس جلو رفت واز او رخصت گرفت               گول شیطان خورده کاین فرصت گرفت

آن زن بیچاره میکرد التماس                         تا شود از شر این خارکن خلاص

خارکن گشتی به او نزدیکتر                        از خدا بود این جوانک بیخبر  

لرزه بر اندام آن خانم فتاد                           هی خدای خویش را می کرد یاد

مرد گفتی رنگ خود را باختی                      لرزه بر اندام خود انداختی

غیر ما وتو نباشد هیچ کس                          گو ترا بهر چه تنگ آمد نفس

گفت زن آنکس که بینا هست هست           او نظارت می کند هر جا که هست

خارکن تا مطلب زن را شنید                         خویشتن را صاحب این جرم دید

شد پشیمان ناگهان از کار خویش                توبه کرد از جرم واز رفتار خویش

آن جوان بنمود ترک این گناه                        بست بار خویش وافتادی براه

در مسیر ره به یک عابد رسید                       که زراه دیگری آمد پدید

خارکن از کار او آگاه شد                             هم سفر اندر مسیر راه شد

گرم بود آن روز از حد بیشتر                          طاقت آنها را نبودی در سفر

خارکن گفت ای رفیق با وقار                         بوده ای هفتاد سالی توی غار

میشود دیگر دعایت مستجاب                        کن دعا تا سرد گردد آفتاب

این دعا می خواند وگفت آمین آن                هردو با یاد خدای مهربان

ناگهان ابری زمغرب شد پدید                        تابه بالای سز این دو رسید

چند آنی راکه بودند آشنا                               راه  آنان شد زیکدیگر جدا

بر رهیکه بودی آن خارکن روان                      ابر هم آمد برآن ره ناگهان

عابد از این ماجرا شد در عجب                       پیش خارکن رفت وگفتش با ادب

گفت عابد ای جوان مهربان                            از کجا بگرفتی این خط ونشان

کاین عمل زاعمال من بالاتراست                    از همه هفتاد سالم برتراست

گفت من کاری نکردم جز گناه                          برده ام امروز برخالق پناه

ماجرای خویش و آن زن آشکار                        بازگو می کردو می نالید زار

گفت اینک خود پشیمانم دگر                           عذر خواهم از خدای دادگر

گفت عابد درک کردم ای پسر                         غیرت تو بوده از من بیشتر

یک دقیقه ترک کردن از خطا                           بر تراز هفتاد سالم در دعا

این حکایت بازگفت عبدالحسن                       خوف دارم از گناه  خویشتن

برای شادی روح سراینده : شادروان مرحوم مغفور استاد غلامحسن عبداله زاده صلوات  


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰:۱۷ قبل از ظهر موضوع | لینک ثابت


پیام تقدیروتشکر

         پدر که رفت،  ما ماندیم و سردی شاخه های یخ زده، دلی سوگوار و چهره ای که تقدیر برای همیشه تبسم را از آن ربود در این میان، تنها دل  های سرشار از عطوفت شما عزیزان بود که با حضورگرم، تماس ، پیام و درج آگهی به تسکین آلام مان کمک کرد.بدینوسیله از کلیه دوستان و آشنایان،همکاران و هموطنان عزیز،بویژه همشهریان و همتباران گرانقدر که در مراسم تشییع و ترحیم عزیز سفرکرده، ،بزرگ خاندان ((استاد غلامحسن عبداله زاده)) ،حضور بهم رسانیده و یا با ارسال پیام تسلیت از سراسر کشور،ما را مورد تفقد خویش قرار داده و ابراز همدردی نموده اند صمیمانه قدردانی نموده و از خداوند متعال مسئلت می نماییم توفیق خدمتگزاری در مجالس شادی آن عزیزان را برای اینجانبان فراهم نماید

عبداله زاده - ناصحی -کاظمی- خالدی -فرشید فر


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ ساعت ۹:۱۲ قبل از ظهر موضوع | لینک ثابت


غدير خم

اين روايـت از طبرسـي باشـد و شيـخ مفيد   

                                                          كان زمانيكه پيمبـر بـه غديــر خـم رسيد

پس به فـرمان خــدا در آن زميـن آمد فرود           

                                                           همره هر كـس كه با او در طــواف كعبه بود

 داد فـرمـان آن رســول كـردگــار بـي نياز                   

                                                           تا برايـش منبري آمـاده  سـازنـد از جهاز

تا كه پيغمبـر برآن منبـر نشسـت و جا گرفت

                                                           گفت آنگه تا علي هم در بـرش مأوي گرفت

بعـد حمـد كـردگـار و شـرح حـال خويشتن          

                                                            دست حيدر را به بالا برد و گفتي اين سخن

ايـن سخـن را گفــت پيغمبـر بـه آواز جـلي         

                                                            هر كه من مولايم او راهسـت مولايش علي

اي خدا هر كس علي را دوست دارد دوست دار

                                                           هر كـه با او دشمنـي دارد ورا دشمـن بدار

اين روايـت زان مكــان و آن زمـان دارد خبر 

                                                            آنكه اول گفـت به به  يـا علي بـودي عمر

از پس مـرگ نبـي بهــر چه ظلم آور شدند            

                                                            غاصـب حــق علـي و آل  پيغمبـر شدند

ابتـدا غصـب خـلافــت از علــي مـرتضي            

                                                           بعد از آن غصب فدك از  فاطمه خير النساء

خانـه مـولا علـي شيـر خــدا را سـوختند             

                                                         جامـه غـم بهــر زهــراي  مطهّـر دوختند

جنگ صفين و جمل سرچشمه از اينجا گرفت

                                                         تا به جنگ نهـروان اين فتنــه ها بالا گرفت

گول شيطـان خـوردگان بار دگر كافـر شدند  

                                                         در پي خصـم علـي  دامــاد پيغمبـر شدند

دامـن ايـن فتنـه هـا آمـد بـه دشـت كربلا           

                                                          كربـلا ديگـر شـدي امــواج  طـوفـان بلا

كربـلا خـود خانـه مـاتـم سـرايي بـاز كرد            

                                                         لعنت و نفرين بر او كيـن  ظلم را آغاز كرد

مي زند عبد الحسن فرياد در هر صبح وشام     

                                                          بهر آن ظلمي كه بر آل علي شـد والسلام

***********

********


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۳۰ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


نماز عید سعید فطر در آبیز

 

بقیه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در جمعه هجدهم مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۷ قبل از ظهر موضوع | لینک ثابت


تبریک عید


 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در پنجشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۲ بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت


صعود هیئت کوهنوردی شاسکوه ومحفل انس باقرآن کریم فرهنگیان آبیزبه قلعه کوه

به مناسبت نیمه رمضان طبق معمول همه ساله نزدیک غروب آفتاب هیئت کوهنوردی شاسکوه ومحفل انس باقرآن کریم فرهنگیان آبیز از سمت شهروندبه قلعه کوه صعود کردند دراین کوهپمایی  آقای علیزاده بخشدارشاسکوه وآقای علی آبادی رئیس اداره ورزش شهرستان زیرکوه نیز حضور داشتند صعود بعدی قلل مرتفع شاسکوه خواهد بود

برای دیدن سایر تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمائید


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط محمدرضا ناصحی در سه شنبه یکم مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰:۴۸ قبل از ظهر موضوع | لینک ثابت